جواب بازی جدولانه 997 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 997 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 997

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

نوشتن و امضا کردن سند تعهد -> پذیرهنویسی
شیوه نوشتار الفبای زبان -> خط
مرغ می‌رود -> جا
عدد یک رقمی -> چهار
پیدایش -> ظهور
پرده توری -> شف
از شهرهای استان یزد -> اردکان
خشکسالی -> قحطی
اول چیزی -> مقدمه
بانگ و آواز -> غو
حرص و طمع -> ازحرص و طمع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر سنایی -> حدیقهالحقیقهاثر سنایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تابلویی از سالوادور دالی -> تداومحافظه
فراگرفتن و آموختن -> اخذ
چندین جدول -> جداول
پیمودن -> طی
نیمه -> نصف
سرگشته -> هاج
حیوان نجیب -> اسب
کشور ثروتمند -> قطر
موی گوسفند -> پشم
گیاهی است خاردار -> یز
یک طرف از بدن -> شق
شهر ایالات متحده -> لاسوگاس
ایجاد کردن -> پدیداوردن
واحد شمارش نهال -> اصله
پرهیزگار -> تقی
شکستن -> کسر
دام -> تله
دوشنده شیر -> هاشم
مالک و صاحب -> ذا
باد سخت -> توفان
پیمان زناشویی -> عقد
نور ماه -> مهتاب
تصفیه -> پالش
خیال و گمان -> سو
حیوان خوش خواب -> خرس
خرد -> عقل
حالت جان کندن -> نزع
هرگز نه -> لن
مهربان -> ریوف
کر شدن -> صم
عضو صورت -> لپ
گرداگرد چیزی را گرفتن -> محاصره
شهر آذربایجان غربی -> خوی
اسب نر -> نریان
پاک و برگزیده -> نقی
تابلویی از کلود مونه -> نیلوفرهایابی
گلی سفید رنگ -> نرگس
تله و دام -> فخ
پیش -> نزد
تابه نان پزی -> ساج
باریک و نازک -> قلمی
جلو -> پیش
امر از فرسودن -> فرسای
بهره -> سهم
فراخ -> وسیع
گیره کاغذ -> کلیپس
همسایه شمالی -> ترکمنستان
از صفات پرسشی -> کدامین
بخشنده -> سخی
گستاخ و بی‌باک -> جری
نوعی ماهی -> کفال
آتش‌دان -> مجمر
بیهوده -> مهمل
مظهر روشنایی -> اب
آسیب -> اک
به طور خلاصه -> اجمالا
بچه پرنده -> جوجه
پایتخت سوئیس -> برن
حاکم -> فرماندار
از بت‌های جاهلیت -> ود
محفظه‌ای در لباس -> جیب
بالای بیگانه -> اپ
پرورش حیوانات اهلی -> دامپروری
سیماب -> ابک
عزیز تازی -> ام
جهد کردن -> اجتهاد
ابزار ذخیره اطلاعات‌کامپیوتری -> دیسکت
پیشوا -> امام
واحد پول نیجریه -> نایرا
سؤال کننده -> پرسنده
به پایان رسیدن -> انجامیدن
شهری در ایالات متحده -> سیاتل
تیم فوتبال فرانسوی -> نیس
واحد طول -> متر
مجموعه -> ست
حرف نفرت -> اف
به گمان افکندن -> ایهام
مار خطرناک -> کبرا
واحد پول بنگلادش -> تاکا
آموختن -> یادگرفتن