جواب بازی جدولانه (2) مرحله 107  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) 107 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فوتبالیست آرژانتینی:ماکسی رودریگوئز
پایتخت شیلی:سانتیاگو

پایتخت شیلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ماده موجود در برنج:نشاسته
یک دور بازی تنیس:ست
دریای عرب:یم
سخت گیر:صاعب
سنگ قیمتی:گوهر
بالایی:فوقانی
مرتع لاستیکی:کش
پسوند خورنده:گسار  
به تاخیر افتاده:معوق
نظر:رای
نرخ:بها
صراحت:رک گویی
طرف چپ:یسار
خطاب تحقیر آمیز به مردان:مرتیکه
رود اروپایی:رن
ستاره دنباله دار معروف:هالی
کلمه دال بر شگفتی:وه
آب بند:سد
جرب:گال
لباس:جامه
نت میانی:لا
تاخت و تاز:جولان
آسیاب آشپزخانه:هاون

آسیاب آشپزخانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خلاص شدن:رهایی
پایتخت نیجر:نیامی
تکه چوبی برای شکافتن کنده:گوه
ذره باردار:یون
نامتناسب و ناسازگار:ناهنجار
مسائل:موارد
ماه شاعرانه:مه
سخن گو:گویا
نوعی گیاه خاردار:گون
وسیله سوراخ کردن:مته
متلاطم:مواج
درون دهان:کب
صمغ ساقه گون:کتیرا

صمغ ساقه گون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
توانا در زد و خورد:بزن بهادر