جواب بازی جدولانه (2) 109  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 109 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

از دود کردنی ها:تنباکو

از دود کردنی ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
متفکر:اندیشمند
پیرامون:دور
حرف فراری:جیم
شهرت و آوازه:دمدمه
جانشینی:نیابت
امروزی:مدرنیزه
جغد:بوم
گل بی آن نمیشود:خار
صومع:دیر  
ماضی:گذشته
ظن:گمان
وسط:میانه
معتقد به دین:مذهبی
نا استوار شدن:لق شدن
پرداخت:پولیش
پایان نامه:تز
لکه های روی صورت:لک و پیس

لکه های روی صورت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشنده:قاتل
خشت مقاوم در برابر حرارت:آجر نسوز
وسیله پوشیدن کفش:پاشنه کش
مادربزرگ:جده
پایتخت اروپایی:برن
جوانی:شباب
پشم شتر:وبر
مجموعه ظرف و امثال آن:سرویس

مجموعه ظرف و امثال آن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لشکر:سپاه
از آتش زنه ها:فندک
زیبا و فریبنده:فریبا
امر از پیدا کردن:یاب
اصطلاحی در مثلثات:کسینوس
دره:وادی
کشور آسیایی:ازبکستان
نجات دادن:رهانیدن
نشانه مفعولی:را
اثر پا:رد