جواب بازی جدولانه (2) 115  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 115 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

سر به راه و نصیحت پذیر:حرف شنو
اثر اسماعیل فصیح:درد سیاوش

اثر اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تیرک کشتی:دکل
شستشو دادن با آب:غسل
آذرخش:صاعقه
کله پا:وارون
زمین پر از چشمه:چشمه سار
موهای مرتب شده جلو سر:فکل
رتبه کارمندی:اشل
همه را شامل می شود:عام  
ظرف چای:فلاسک
مرتبه و دفعه:فقره
خمیر نقاشی:بتونه
هوس باز:بل هوس
آسمانی:سماوی
ده:روستا
رمق آخر:نا
از پیامبران:موسی
اثر دافنه دوموریه:یک تصویر

اثر دافنه دوموریه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حسران دیده:زیان کار
اثر م.مودب پور:یاسمین
مظهر استقامت:کوه
آینده:آتی
از آلات موسیقی زهی:رباب
انواع میوه و سبزی های خوردنی:تره بار
شنبه یهودیان:سبت
کتاب لغت:قاموس
بازی شرط بندی:قمار
شک و گمان:شائبه
ضربه به توپ:شوت
خجسته:خوشیمن
پول مشترک اروپا:یورو
فوتبالیست آلمانی:مرته ساکر
منفرد:بک
حرف فاصله رسان:تا

 حرف فاصله رسان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir