جواب بازی جدولانه (2) 116  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 116 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

داستانی از آنتوان چخوف:نشان شیر و خورشید
سره و بی غش:وش

سره و بی غش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کدو:آج
مثبت نیست:منفی
همسر مرد:زن
برگ برنده:آس
پابرجا:ثابت
سرشت و خو:مزاج
فوتبالیست اسپانیایی:دنی کارواخال
جایی که امنیت در آن نیست:ناامن  
بیهوده و بی معنی:جفنگ
گیاه خوراکی:سبزی
آرام:یواش
درخت انگور:تاک
واسطه خرید و فروش:دلال
استراق سمع:شنود
پایتخت رواندا:کیگالی
مکان:جا
کبوتر دشتی:یمام

کبوتر دشتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ماده دارویی جهت استعمال خارجی:پماد
سرشویه:شامپو
صفحه گرد و تخت:دیسک
غذای زمین:کود
شتر بی کوهان:لاما
رهرو:سالک
تر:خیس
حرکت چیزی در جای خود:نوسان
واحد سرعت هواپیما:ماخ
فوتبالیست اسپانیایی:ناواس
بیماری:دا
فانی:میرا
آگهی:رکلام
تیشه درودگری:تش
آب منجمد:یخ
شخص فهمیده و قابل اعتماد:آدم حسابی
زمین وسیع شوره زار:کویر
ناپدری:راب
چه کسی:کی
از مراکز استان ها:اراک

از مراکز استان ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir