جواب بازی جدولانه (2) 125  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 125 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر صادق هدایت:پروین دختر ساسان

اثر صادق هدایت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یوتوپیا:آرمان شهر
پیروان ارسطو در فلسفه:مشایین
ستون بدن:پا
رطوبت:نم
فراخ:گشاد
فیلمی از رسول ملاقلی پور:هیوا
از روی نیاز:ضرورتا
خوش و زیبا:وش
پندار:خیال  
لباس شنا:مایو
ماست چکیده:لور
پیرامون:دور
کشور آفریقایی:نیجریه
از عناصر گازی:نئون
اداره کردن با تدبیر:مدیریت

اداره کردن با تدبیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسب ترکی:ات
در علمی مهارت داشتن:تبحر
انبار کشتی:خن
شکم:لت
از مباحث ریاضی:جبر
زائده نشانه گیری تفنگ:مگسک
نقش هنرپیشه:رل
منزلگاه و گام:مرحله
شکوه و عظمت:هیبت
راهزن:رهگیر
حیله و مکر:دسیسه
سیماب:آبک
شغل و مقام اداری:پست
اثر محمد حجازی:هزار سخن
یر به یر:مساوی
من و تو:ما
لغو کردن:کنسل
شکستن:کسر
نوعی ساعت قدیمی:شنی
آشنا:شناس
فلز رسانا:مس
باطل شده و از مد افتاده:منسوخ

باطل شده و از مد افتاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از آنتی بیوتیک ها:پنی سیلین