جواب بازی جدولانه (2) 127  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 127 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

مجموعه ای از میلیون ها ستاره:کهکشان
سخت کوفته و خسته:له و لورده

سخت کوفته و خسته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرکت کرم گونه:وول
آری:بلی
فضله چارپایان:سرگین
دستگاه مولد برق:دینام
حالی کردن:فهماندن
محله:کوی
رتبه کارمندی:اشل
یک دور بازی والیبال:گیم  
بنا:عمارت
مانند،بسیار شبیه:عینا
کشور آسیایی:سنگال
از استان ها:سمنان
موجودات شش پا:حشرات
خمیدگی:انحنی
حالتی بر دریا:مد
عمل شیر گرفتن از دام:دوشیدن

عمل شیر گرفتن از دام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
طریقه:شگرد
بدان پناه می برند:پناهگاه
کاربر:اپراتور
نی میان تهی:نال
کدر:مات
عموم مردم:رعیت
شادی:شعف
چیزهای کمیاب:نوادر
تکنولوژی:فناوری
از جنس نی:نئین
خجالتی:کمرو
انقلاب نظامی:کودتا
بستگی داشتن:ربط
پذیرش سیاسی:اگرمان

پذیرش سیاسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سردتر:ابرد
از هر لحاظ:به وطر کلی
زائو ترسان:ال
واحد سطح:آر