جواب بازی جدولانه (2) 128  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 128 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر علی شرعتی:خودسازی انقلابی

اثر علی شرعتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چهره:رو
خون عرب:دم
بافنده:نساج
قلیل:کم
یادآوری کننده:متذکر
نظریه:تز
عبور:گذار
اینک:کنون
فوتبالیست آلمانی:ژرومه بواتنگ  
پناهگاه"ماوا
مفصل پا:زانو
واحد اندازه گیری زمین:جریب
ایتالیای سابق:روم
جزیره:اداک
فوتبالیست فرانسوی:اورا

فوتبالیست فرانسوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حراج:مزایده
حرف نفی:نه
آنچه قبلا ذکر شده:همان
کبودرنگ:بنفش
خیزران:بامبو
منسوب به هنر:هنری
برخی از ان کوه می سازند:کاه
مادر خودمانی:ننه
اعتراف:اقرار
نادان:کانا
دایره نورانی دور ماه:هاله
طلای سیاه:نفت
دستگاه گیرنده صوت:رادیو
خرده سنگ های ریز:شن
دنیا:جهان
فیلمی از ایرج قادری:لیلاج
مرض:دا
از حیوانات گله:بز
فیلمی از دنی بویل:میلیون ها

فیلمی از دنی بویل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مرغ سلیمان:هدهد
نگاه خیره:زل
هر ده سال:دهه
خدای درویش:یاهو
حرف تعجب:وا