جواب بازی جدولانه (2) 138  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 138 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از برادران کوئن:پاریس دوستت دارم
اثر پائولو کوئلیو:والکیری ها

اثر پائولو کوئلیو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرنده ای خوش اواز:چکاوک
درخت تسبیح:یسر
خوش خوان:قرا
با تجربه:کهنه کار
از سیارات:اورانوس
پسوند شباهت:آسا
دادن توپ به یار خودی:پاس
ساز بادی دهان گشاد:شیپور

ساز بادی دهان گشاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir

کیف مسافرتی:ساک
پاکی:قدس
جدید:نو
بعید:دور
روزگار:دهر
باران منجمد:تگرگ
پرنده ای از راسته گنجشکان:توکا
نشان و جلوه:نمود
اندیشناک:نگران
مزد:اجرت
دستور:امر
نافرمانی و سرپیچی:تجری
امر از رفتن:رو
نوعی رقص آمریکای جنوبی:رومبا
پژوهنده و متخصص:جستجوگر
بی همسری:تجرد
فرزندان:عترت
ماه سرد:دی
ضمیر اول شخص مفرد:ما
از مواد منفجره:تی ان تی
کباب شده:بریان
پوستین:وت
واحد سطح:آر
جاندار تک سلولی:امیب
شجاع:پردل
دارای سود زیاد:پربار
شاعرانه:بنک
خشکی:بر
ضمیر غایب:او
فیلمی از جان هیوستون:انی

کشور آفریقایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خدای درویش:هو
لنگه بار:تا
طرد شده:رانده
رنگدانه تنفسی:هموگلوبین