جواب بازی جدولانه (2) 149  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 149 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر آگاتا کریستی:شرارتی زیر آفتای

 اثر آگاتا کریستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کم حافظه:فراموشکار
شازمان مخوف هیتلری:آساس
مبارک:همایون
میان:وسط
پرده پوششی برخی اندام ها:غشا
قاعده و دستور:ضابطه
عبور کردن:رد شدن
از اصل:ساسا
اسباب،قرارها:شرایط  
ناپسند:بد
بسیار و فراوان:عدیده
تشنگی:عطش
نیستی:هلاکت
بخشی از شبانه روز:تسو

بخشی از شبانه روز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ماه سرد:دی
شانه به سر:هدهد
شهر مذهبی:قم
کوچک و ظریف:نقلی
قطعی برای کتاب:وزیری
مخفف از او:زو
ابزار جنگ قدیم:نیزه
مونث:ماده
از آلات پرورش اندام:هالتر
جنجال:هیاهو
کوچکترین:کهین
پسوند شباهت:سا
از آلات موسیقی:نی انبان
سروری:ریاست
فوتبالیست پرتغالی:وارلا
حرف ندا:ای
پرده داری:سدانت
ستاره کم نور دب اکبر:سها

ستاره کم نور دب اکبر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیزه کوچک:مکی
اندازه و مناسب:فیت
پراکندگی:شت
آسیب و آفت:اک
شیطان:ابلیس
گردآوری شده:مدون
خشکی:یبس
پسر مازنی:ریکا
همه:کل
او:وی
تهیدست:بینوا
انجیر قرآنی:تین