جواب بازی جدولانه (2) 175  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 175 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از محمدعلی سجادی:بازجویی یک جنایت
هدر رفتن و باطل شدن:پایمال شدن
اسب چاپار:یام
بردن چیزی:حمل
ماده ای لزج و چسبنده مورد استفاده در مواد غذایی:ژلاتین
وا رفته:شل
بسیار مهربان:ودود
تیری که با کمان اندازند:ناوک

تیری که با کمان اندازند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سپید موی شاهنامه:زال
فضایی که جسم اشغال می کند:حجم  
صبر زدر:الوا
معروف:شهیر
پراکندگی:شت
گرد:کروی
از ورزش ها:دو
نوعی سبزی با مصرف دارویی:ریواس
نوعی بیماری پوستی:کهیر
پیدا کردن:یافتن
فوتبالیست پرتغالی:وییرینیا
دین مسلمانان:اسلام
کاملا شبیه:عینهو
کمک کننده:یاور
مقابل کمی:کیفی
قدرت و توانایی:وسع
امتناع:خودداری
تهی:خالی
بی شرم و حیا:پررو
نیم تنه مردانه:کت
از مراکز استان ها:بجنورد
شهری در کره جنوبی:پوسان
حرف تعجب:وا
ابر نزدیک زمین:مه

ابر نزدیک زمین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نماهنگ:کلیپ
ساز تیره:تار
مرغابی:اردک
اسب رستم:رخش
موجود خیالی ترسناک:دیو
پدر:والد
کلاه فرنگی:هت

کلاه فرنگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گریبان:یخه
در راس اداره یا کاری قرار دارد:رئیس
راز:سر
بازیگر فیلم زبان مادری:آتش تقی پور