جواب بازی جدولانه (2) 182  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 182 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی فاطمه معتمد آریا:صد سال به این سالها
اثر منصور کوشان:آداب زمینی

اثر منصور کوشان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پسران:ابنا
بامدادان:صبح گاه
چله کمان:زه
کشنده بی صدا:سم
چوب گردن گاو شخم زدن:یوغ
از افسران عالی رتبه:ژنرال
یاقوت:یاکند
دعا و ذکر:سبحه  
یک ششم:دانگ
عقب:ورا
شاهانه:ملوکانه
گودال:مغاک
چارچوب عکس:قاب
دست کم:لااقل
نشان بیماری:تب
هرگز نه عرب:لن
آنچه به وعده فروخته شود:نسیه
آسیاب آشپزخانه:هاون
به من:مرا
دشمن سرسخت:لد
حزن:هم
بیرون:خارج
یدک کشیدن:بکسل
حشره پر سر و صدا:جرواسک
بالگرد:هلیکوپتر
فکر و عقیده:ایده
از مصالح ساختمانی:آجر
سوبسید:یارانه
مکتبی در مذهب بودایی:ذن

مکتبی در مذهب بودایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پول نقد:وجه
حیوان گردن دراز:زرافه
رختخواب:تشک
حط کش مهندسی:تی
زیاده بر احتیاج:مازاد
خیک:مشک
دوستی:مودت
عنوان امپراطوران روم:سزار
قوم ایرانی:پارس
وسیله در ماشین بافندگی:ماکو
بالا بودن دمای بدن:تب

بالا بودن دمای بدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قند شیر:لاکتوز
غار:کهف
اکسید کلیسم:آهک
تیر پیکاندار:یب
اول چیزی:بدایت
اندیشه کردن:تدبر