جواب بازی جدولانه (2) 186  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 186 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر آگاتا کریستی:قتل در بین النهرین

اثر آگاتا کریستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی پرویز پرستویی:کتاب قانون
ظرف روغن:دبه
دسته تفنگ:قنداق
به داد مظلومان می رسد:دادرس
تیم فوتبال فرانسوی:نیس
قورباغه:غوک
ناسپاسی:نمک نشناسی
دوربین فیلمبرداری دستی:هندیکم
دعاها:اوراد  
دور از هم:جدا
خواندنی دانش آموز:درس
قوت لایموت:نان
از گیاهان رنگرزی:روناس
چست و چابک:قبراق
سخنان بیمارگونه:یان
پرسش از تعداد:چند
بدگویی کردن:سعایت
صحنه نمایش:سن
ظاهر ساختمان:نما
جنازه:نعش
دوره سوم زمین شناسی:کرتاسه
وسیله تیراندازی:کمان
تلمبه:پمپ
پایتخت کیپ ورد:پرایا
وسیله نقلیه روی برف:سورتمه
جهت:سمت
نوعی حکومت دارای پارلمان:مشروطه

نوعی حکومت دارای پارلمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تپانچه:تس
کلیپ:نماهنگ
پایتخت بلیز:بلموپان
پراکندن:نشر
فیلمی با بازی پژمان بازغی:شهر تنهایی
ستاره برزیلی بارسلونا:نیمار
فربهی:سمن
ساز مولانا:نی
واحد طول انگلیسی:یارد

واحد طول انگلیسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
منسوب به ایتالیایی قدیم:رومی
حوزه و چارچوب:حیطه
عدد منفی:نه
پرنده سعادت:هما
من و تو:ما
گلدسته:منار
زیردست استاد:شاگرد