جواب بازی جدولانه (2) 187  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 187 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از میلوش فورمن: فرانکلین جیشافنر
اطاعت کردن:فرمان بردن

اطاعت کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چوبی که در بینی شتر کنند:مهار
کشور آفریقایی:گامبیا
در تصرف در آوردن:ضبط
ترس:رعب
جان خود را بری کسی می دهد:فدایی
اثر اسماعیل فصیح:نمادهای دشت مشوش
واحد مقاومت الکتریکی:اهم
بازگشت از گناه:انابت  
خوراک:طعام
عطش:تشنگی
امر از آمدن:بیا
جالیزی تنبل:کدو
جوجه مرغ:کریشک
دانه خوشبو:هل
دست عرب:ید
یاقوت:یاکند
آن قدر،آنگاه:اندی
مشرق:خاور
سبزی سرشار از ویتامین ث:ریواس
آب منجمد:یخ
ندا دهنده:منادی

ندا دهنده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لطیفه:جوک
دایه:ظیر
هنی:گوارا
راندن مزاحم:دک
پادشاهی:کیی
ظرف مخصوص یخ:جایخی
لشکرها:جنود
منحرف:پرت
جایزه:پاداش
پایتخت بولیوی:سوکره
مخفی:سری
شهر آذربایجان شرقی:جلفا
مجموعه:ست
آتشدان حمام:تون
سلطنت و پادشاهی:تاج و تخت
آسمان:فلک
تنها:منفرد
تاخت و تاز:یورش
خرس آسمانی:دب
اثر شاتوبریان:رنه

اثر شاتوبریان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گهواره:ننو
زن ترسای پارسا:راهبه
ساکت باش:هش