جواب بازی جدولانه (2) 188  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 188 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

دلیر و نیرومند:پهلوان
اثر مرتضی مشفق کاظمی:تهران مخوف
قاعده و روش:روال

قاعده و روش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حلقه دور ماه:هاله
عدد منفی:نه
برادر پدر:عم
آتشگیره:خف
یاد شده در بالا:فوق الذکر
فاصله و فرصت:فرجه
استوانه دراز میان تهی:لوله  
گرچه:خ.اه
زائو ترسان:ال
لحظه:آن
تنگدستی:فقر
دارو:دوا
پرهیز کردن:حذر
کدو:اج
حفظ کردن:صیانت
صبر و تحمل:حوصله
نزد عرب:لدی
جمع لذیذ:لذایذ
بی بند و بار:هرهری
از موفق ترین بازیگران سینمای ایران:لیلا حاتمی
ضایع شده:هدر
سخن نگفتن:سکوت کردن

سخن نگفتن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پادشاه:کسری
خوردن:اکل
وجود دارد:هست
منسوب به هنر:هنری
اثر آلفونس دوده:ژاک
کوچکتر:که
تدارک کار:سورسات
وضع و قیافه:ژست
محلول تزریقی به بیمار:سرم
ستون چادر:تیرک
منفرد:تک
موی طلایی رنگ:بور
حرف همراهی:با
کوچک:ریز
روان:روح
مادر مسیح:مریم
فانی:میرا
زشت:انر
صورت:رو
مرا دریاب:ادرکنی

مرا دریاب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پول خارجی:ارز
محصول آب و صابون:کف
شهر سینمایی فرانسه:کن
اندک:کم
سرکشی و طغیان:نافرمانی