جواب بازی جدولانه (2) 189  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 189 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نمایشنامه صامت:پانتومیم
محل اقامت کاروان ها:کاروانسرا

محل اقامت کاروان ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر رازی:ری
نویسنده علمی تخیلی فرانسه:ژول ورن
پایتخت غنا:اکرا
گمان بردن:ظن
مانع:سد
چندین قرن:قرون
موسسه نشر و فروش نشریات:انتشارات
کبودی اندک در پوست:نیلک  
برهنه:رت
پست:دون
ساکن شدن:منزل کردن
باد:ورم
سال ترکی:ییل
الفبای موسیقی:نت
عامل تولید مثل نهانزایان:هاگ

عامل تولید مثل نهانزایان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خانه جغد:ویرانه
پنهان شدن به قصد دشمن:کمین
پهلوان:یل
مادر:ام
مخفف از این:زین
فوتبالیست ایتالیایی:زازا
رستنی:گیاه
پوشش روی چرخ خودرو:گلگیر
نوعی آبنبات:پولکی
قاصد:پیک
خوراکی از سبزیجات:سالاد
بوی ماندنی:نا
ترسناک:هایل
از پیاده خبر ندارد:سواره
تحریم:بایگوت
جایی که در آن آشغال ریزند:ذباله دان

جایی که در آن آشغال ریزند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خویشاوندی:نزدیکی
غربال:الک
دعا:نیایش
ابزار جنگ قدیم:نیزه
بدکار:شرور
جار و جنجال:هیاهو
نزد عرب:لدی
همان بوته است:بته
پیش شماره:کد
می دهند تا رسوا کنند:لو
خداوند:رب
ورزش مادر:دو
حرف تردید:یا
قبول نشده:رد
دو نفری سوار شدن روی موتورسیکلت:دو ترکه
فیلمی با بازی سیروس گرجستانی:تنوره دیو