جواب بازی جدولانه (2) 19  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 19 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر بزرگ علوی:سالاری ها
از ابزار بنایی:شاغول

از ابزار بنایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از درندگان:یوز
بسیار تشنه بودن:لهله شدن
چاه عرب:رکیه
رعشه:لرزه
شانه به سر:هد هد
شهر سعدی و حافظ:شیراز

شهر سعدی و حافظ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فریفتن:غره کردن
قمر:ماه
کتاب ابن سینا در علم طب:قانون
کلام درویش:یاهو