جواب بازی جدولانه (2) 191  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 191 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نو:ینگی
درون بینی:آندوسکوپی

درون بینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر شولوخوف:دن ارام
داربست:چوب بست
از عناصر فلزی:سدیم
منفرد:تک
پوستین:وت
حماسی:اپیک
ظرف غذای سربازان:یغلاوی
برآمدی بالای مساجد و معابد:گنبد  
شکوه و جلا:کیا بیا
شمشیر:تیغ
اشاره به نزدیک:اینان
همگی:کل
اسید تیتریک:تیزاب
صورت قانونی داشتن:تیزاب
بازیگر فیلم نهنگ عنبر:مهناز افشار
زمان مرگ:ممات
نیز:هم
شکم بند:گن
واژگان:کلمات
خواب:نیکو
نسل پنجم:ندیده
اثر منیرو روانی پور:نازلی

اثر منیرو روانی پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پیروز:برنده
دارای شهرت بد:بدنام
حس چشایی:ذائقه
اهل آذربایجان:آذری
رنجاندن:چزاندن
ترس:باک
ناهموار:ناصاف
دستگاه متراکم کننده گازها:کمپرسور
زمینه:تم
از شهرهای بولیوی:لاپاز
کمال مطلوب:ایده آل
هزینه زندگی زن و فرزند:نفقه
شاه ادبی:شه
میان:لا
نوعی رقص:باله

نوعی رقص در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از نام های خداوند متعال:صابر
نزدیک کردن قسمتی از تصویر:زوم
یدکی:زاپاس
آش:با
گاو وحشی غرب:بوفالو
نقاش:رسام
سم:زهر