جواب بازی جدولانه (2) 192  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 192 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ایوان تورگینف:یاکوف پاسینکف

اثر ایوان تورگینف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درست کردن استخوان در رفته:جا انداختن
شعله آتش:آلاو
بدگمان:ظنان
عدد روستا:ده
من و شما:ما
ریزه چوب و علف و گیاه:خاشاک
چتر پریدن از بلندی:چتر نجات
غیر مسطح:ناهموار
همه:کلیه  
در حال دویدن:دوان
نوعی سنبل الطیب:فو
واژگون:چپ
نظرات انتخاباتی:آرا
پایین:ته
نیاز به آب دارد:تشنه
گویند حبیب خداست:مهمان
هجوم کننده:مهاجم
ریختن پول به حساب:واریز
حرف تحسین و شگفتی:وه

حرف تحسین و شگفتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گم شده:مفقود
نوعی عدسی:کاو
چای فرنگی:تی
پیشوای دینی:امامت
شهر خراسان شمالی:اسفراین
لنگه بار:تا
نوشتن:نگارش
بانگ:ندا
باور:یقین
تا این زمان:هنوز
پیش شماره:کد
آتش گیره:خف
شکم بند:گن
پایتخت توگو:لومه
گل نارنجی رنگ:لادن
میل به غذا:اشتها
دعاها:اوراد
خسرو و پادشاه:کسری
فیلمی از محمدرضا عرب و با بازی پژمان بازغی:ندارها
انگور خشک شده:کشمش

انگور خشک شده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سیلاب:هجا
توده اصلی:هسته
اندرون دهان:نج
نای:حنجره
سال:سنه
راس:سر
شرور:بد
بیخ درخت:بنه
فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی:جای اژدها