جواب بازی جدولانه (2) 195  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 195 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی فاطمه معتمد آریا:صد سال به این سالها
اثر برتولد برشت:آدم آدم است

اثر برتولد برشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قابله:ماما
از ماه های میلادی:ژانویه
فیلمی با بازی داوود رشیدی:شمر
دومین مهره گردن:اسه
لفظ آخر کلمات:پسوند
اثر عبدالحسین زرین کوب:تاریخ مردم ایران
دیدنی از سپاه:سان
ساکت و آرام:خاموش  
بدنام و بی آبرو:رسوا
از مراکز استان ها:شیراز
آفرینش زیبایی:هنر
یاری:کمک
طرفدار جدایی دین از سیاست:لائیک
علامت بیماری:تب
ماه سرد:دی
سولفات آرسنیک:زرنیخ
تنگه جنوبی:هرمز
شب طولانی:یلدا
علامت ها:اسباب
حطاب بی ادبانه:هی
کشتزار خربزه و مانند آن:جالیز
بزرگ داشتن:اکرام
عدد اول:یک
وسیله احتیاطی:یدک
ساختمان و سازنده اش:بنا

ساختمان و سازنده اش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خانه پشت به آفتاب:نسر
اقامت کردن:ماندن
شهر یزد:میبد
شیار لوله تفنگ:خان
پیشوای دینی:خاخام
ناقص:نارسا
قوت لایموت:نان
قاعده و روش:روال
ناخن کشیدن روی پوست:خاراندن
حرف همراهی:با
خواب:نوم
ماست چکیده:لور
پایتخت تبت:لهاسا
آژیر:آلارم
حرف تصدیق:آری
پارچه باریک بلند:نوار

پارچه باریک بلند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
واحد سطح:آر
به من:مرا
پول ژاپن:ین