جواب بازی جدولانه (2) 196  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 196 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

وسیله تشخیص وجود جریان برق:فازمتر
عقربه ای در ساعت:ثانیه شمار

عقربه ای در ساعت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هیبت و عظمت:نهیب
پرچم:بیرق
هر فصل کتاب یسنا:ها
بی هوشی:غش
من و تو:ما
لاغر و ضعیف:زار و نزار
ذخیره:رزرو
درخشنده:زهرا  
گود:عمیق
بالا رفتن دمای بدن:تب
شکوه:فر
پول خارجی:ارز
کشور پر جمعیت:چین
طرف و سمت:ور
یار دیرین ایکس:ایگرگ
منحرف و دور از موضوع اصلی:پرت
از سازها:پیانو
خویشاوندان:قوم
نوار سنگی پایین دیوار:قرنیز

نوار سنگی پایین دیوار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مسابقه نهایی:فینال
درگذشتن:فوت
جانشین:قائم مقام
اقامت گزیده:مقیم
فیلمی با بازی حسین پناهی:گال
هریک از تیغه های پروانه:پره
از اجزای دستگاه گوارش:لوزالمعده
بی شرم و حیا:پررو
وزنه زورخانه:میل
اشاره به دور:آن
اعلامیه حزبی:بیانیه
قطع حیات:مرگ
گلو:نای
اندوه و افسردگی:ملال
لحظه:دم
عظیم الجثه:یغر
حرف ندا:یا
خیره شدن:بهت
آغوش:بغل
پنهان کردن:اخفا
میله جابجایی اجسام سنگین:اهرم
دارو:دوا
از استان ها:قم
اثر مولیر:تارتوف
دختر:دخت
تیشه درودگری:تش

تیشه درودگری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
معبر رودخانه:پل
بالشتک ماوس:پد
جمله تحسین:ماشاالله