جواب بازی جدولانه (2) 197  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 197 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

کنایه از سخن گفتن:لب تر کردن
فیلمی از جان هیوستون:شبای گوانا
غذای ساده:آش
ادیت:ویرایش
به زبان آوردن:گفتن

به زبان آوردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روشنایی:ضو
کدو:اج
دختران:بنات
نویسنده فرانسوی نانا:امیل زولا
بزرگوار شدن:تشرف  
ترکیده و شکسته:غر
پیاله ورزشی:جام
موحد:یکتاپرست
آینده:آتی
پای افزار:لکا
چای فرنگی:تی
فربهی:سمن
نوعی دستمال کاغذی:کلینکس

نوعی دستمال کاغذی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یاغی:سرکش
بیماری:دا
رود آرام:دن
حرف نهم یونانی:یتا
فرق یافتن:تمیز
پناهگاه:مامن
روپوش زنانه:مانتو
تماشاخانه:تئاتر
عالی و برتر:تاپ
آمیخته:سرشته
زائوترسان:ال
چیره:غالب
مرغ افسانه ای:سیمرغ
بسته شدن:انسداد
فیلمی از فرانسیس فورد کاپولا:باران ساز
به دنیا آوردن:زاییدن
خروج مایع از سوراخ مخزن:نشت
فوتبالیست ایتالیایی:دسترو
عدد روستا:ده
بستر:جا
سعی:تلاش
دورتر:واتر
غنچه:شکوفه
بزرگ زاده:بیک
خجسته:فرخ
حرف تنفر:اف
شراب:می
شمای بیگانه:یو
عدد فوتبالی:اا

عدد فوتبالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هم معنی:مترادف
بخش مسئول وارد یا صادر کردن نامه ها در اداره:دبیرخانه