جواب بازی جدولانه (2) 199  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 199 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

زبان یهودیان:عبری
زفت و آمد:عبور و مرور
پول هایی که به مجتهد داده می شود:وجوهات
از مواد مخدر:هرویین

از مواد مخدر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قول و قرار:وعده
شامل شدن:عم
راه کوتاه:ره
لایق:زورق
ترساندن و فراری دادن:رم دادن
بازگشتن:رجوع  
نوعی دیسک فشرده:دی وی دی
حجم فرعونی:هرم
پیدا شده:یافته
بلندی قامت:قد
دولا شدن:تا شدن
حسرت و دریغ:هیهات
اثر سیامک گلشیری:نفرین شدگان
افسار:عنان
همراه فراوان:فت
اجاق آشپزخانه:فر
مرغ افسانه ای:سیمرغ
ضایع شده:فاسد
جوی ها:انهار
مانند آتش:آتشین
سازمان اطلاعاتی اسرائیل:موساد
ویران:منهدم
به پایان رساندن:اتمام
سخن بی معنی:یاوه

سخن بی معنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نسبت دادن:انتساب
بها:نرخ
خداحافظی:بدرود
سنگ عصاری:غن
عید باستانی:نوروز
فیلمی با بازی باران کوثری:خنگ آباد
همان شمردن است:شماردن
دوستی:وداد
ناپیدا:گم
حرف تعصب:وا
سران:روسا
بهشت:جنت
فیلمی از داریوش مهرجویی:سارا
از پاپوش ها:جوراب

از پاپوش ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پیام کوتاه:اس
کشور اروپایی:آندورا
ابتدا:نخست
توشه:زاد