جواب بازی جدولانه (2) 201  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 201 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

چراگاه ایلات و عشایر:یورت
فرمانروایان و پیشوایان:اولوالامر

فرمانروایان و پیشوایان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
واژگان:لغات
روزه گرفتن:صوم
تاریک:ظلمانی
قسمت های تشکیل دهنده:اجزا
نتیجه:ثمره
رقیب دیرینه بارسلونا:رئال مادرید
بر خلاف میل کسی:رغم
از حروف یونانی:یتا  
اجرا کننده:مجری
مسابقه اتومبیل رانی:رالی
فیلمی با بازی میترا حجار:رازها
واسط پیچ و مهره:واشر
قادر:توانا
فیلمی با بازی علی صادقی:همه چی آرومه
حرف افسوس:آه
به سوی:الی
فوتبالیست پرتغالی:نتو
سکرتر:منشی
خدمتکار ستور:مهتر

خدمتکار ستور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مانند:چو
خط کش مهندسی:تی
پرش کردن:جهیدن
از پادشاهان پیشدادی:جم
سلاح انفجاری:بمب
نرخ:بها
معقول و نصیحت پذیر:حرف شنو
ستوده:حمید
سست و ناتوان:ضعیف
از علائم ریاضی:ضربدر
مخالف و دشمن:ضد
سستی:ضعف
مخالف و نامتناسب:ناساز
ساز شاکی:نی
برای ادامه حیات به هوا نیاز دارد:هوازی
تفکر:اندیشه
از ادات پرسشی:چرا
توانایی مالی:وسع
شتر تیزرو:جمازه
چندین فن:فنون
ماتم:عزا
صورتگر:نقاش
باخبر:واقف
گربه عرب:هر
تکبر کردن:فره
گریه با سوز:ساز

گریه با سوز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر محمدعلی جمال زاده:هزارپیشه