جواب بازی جدولانه (2) 205  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 205 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آسیب:آک
اثر عبدالحسین زرین کوب:نامور نامه

اثر عبدالحسین زرین کوب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر فئودور داستایفسکی:نازک دل
اثر ناتاشا امیری:هولاهولا
امرود:مل
انعام شاگرد:شاگردانه
انگل:طفیلی
بافنده:جولاهه
بالاترین مقام کاتولیک بعد از پاپ:کاردینال
برهنه:رت  
بزرگ و سرور:سالار
پایتخت ترکیه:آنکارا
پدیدار شدن:تجلی
پوشش:ستار
پیشوای مذهبی زرتشتیان:مغ
جلال و سربلندی:مجد
چوب خوشبو:ند
حرف ندا:آی
حیوان باربر:خر
ذکر:ورد
روییدن:نشو
زخم:ریش
زمشن آماده کشت:آیش
زیر:ته
سخن چین:نمام
سرای مهر و کین:دل
سنگ عصاری:غن
شستشوی قبل نماز:وضو

شستشوی قبل نماز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شکسن دادن و پراکندن دشمن:هزم
صد متر مربع:آر
عامل وراثت:ژن
عبوس:ترش رو
عدد ورزشی:دو
فروتر:مادون
فرود آمدن:هبوط
فیلمی از مسعود کیمیایی:رییس
قطعی برای کتاب:بغلی
لبریز:سرشار
مدلل ساختن:ثابت کردن
مشت کسی را باز کردن:لو دادن
معالجه بیماری ها با آب:آب درمانی
نامادری:رابه
نشانه:هدف
نمایش و ارائه:عرضه
نوعی عدسی:کاو
نوعی کفش قدیمی:گیوه
هر فصل از فیلم:سکانس

هر فصل از فیلم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ویتامین انعقاد خون:کا
کوهپایه:کوهسار