جواب بازی جدولانه (2) 206  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 206 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آینده:آتی
از استان ها:فارس

از استان ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسباب:وسایل
امیدوار:راجی
بالشتک موس:پد
به پایان رساندن:خاتمه دادن
پسوند ساخت قید:آنه
تمام و کامل:تام
جایگزین پول:ژتون
حرف فاصله رسان:تا  
خطاب بی ادبانه:هی
خو گرفتن:انس
خوی گرفتن:تانس
دم بریده:ابتر
سال ترکی:ییل
سرزنش:لوم
شاهانه:ملوکانه
شتاب دادن:تسریع
شکم:لت
صداها:اصوات
صنم:بت
ضمیر اول شخص مفرد:ما
علم ذرات ریز:نانو
غول برفی:یتی
فیلمی از سعید سهیلی:تارا و تب توت فرنگی
فیلمی از محمدرضا عرب:ندارها

فیلمی از محمدرضا عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی:صداها
فیلمی با بازی لعیا زنگنه:هفت ترانه
گازی بی رنگ:اتیلن
گرفتگی زبان:لکنت
گشت ترکی:ات
گندم گون:آسمر
لاشه:لش
لرزش:رعشه
مادر عرب:ام
ماه میلادی:نوامبر
مخترع تلفن:بل
مطلع:آگاه
منسوب به ریه:ریوی
میدان:عرصه
میوه ریز شیرین:توت
نو:ینگی
نوعی کنسول بازی:سگا

نوعی کنسول بازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هر چیز پهن:لوح
همسایه:همجوار
وطن:میهن
کم کم:نم نمک
یکتایی:وحدانی