جواب بازی جدولانه (2) 208  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 208 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ساموئل بکت:روزهای خوش
اثر فرزانه کرم پور:توفان زیر پوست

اثر فرزانه کرم پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از ادات پرسش:آیا
از حیوانات گله:بز
از سوره ها:غاشیه
از لبنیات:پنیر
اطراف:حومه
بی هوشی:غش
پسوند شباهت:سا
پوشش برخی سقف ها:شیروانی  
پیمودن:طی
تبسم:شکرخند
ترس و بیم:نهیب
تشویش:پریشانی
جدا کردن:گسستن
چشمه بزرگ:ینبوع
چهره شطرنجی:رخ
حرص:آز
حرف ندا:یا
حساب کننده:حاسب
خشک کن موی سر:سشوار
خویشان و بستگان:حشم
دارای سبیل پرپشت:سبیلو
رستگار»فایز
روح انسانی:جان
ریزه:تکه
ساز شاکی:نی
شبکه:نت
صنم:بت
ظرف سوراخ سوراخ:آبکش

ظرف سوراخ سوراخ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فراخ:وسیع
فرخنده بودن و نبودن:آمد نیامد
فرمانبردار:رام
فیبر سفید عایق کاری:یونولیت
گروه کوچک:گروهک
گریزنده:هارب
گریه سوزناک:زاری
ماهر:وارد
محل تماشای فیلم:سینما
مربوط به فن:فنی
مکان:جا
نگهبان چماق نقره ای:یساول
نهان ها:خفایا

نهان ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی پیراهن آستین کوتاه:تی شرت
هرگز نه عرب:لن
هزار کیلو:تن
کج:اریب
کمک کننده:یاور