جواب بازی جدولانه (2) 209  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 209 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آش:با
از بت های جاهلیت:هبل

از بت های جاهلیت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از پوشاک زنانه:روسری
امر از جارو کردن:روب
اندوهگین شدن:اسف
بافت:نسج
برجستگی کوچک روی پوست:زگیل
برش سینمایی:کات
بلند و نفیس و برگزیده:اعلا
به زور واداشتن به کاری:اجبار  
پایتخت غنا:اکرا
پوزش خواستن:عذر
پیش:جلو
تا به تا:لنگه به لنگه
ترسان:هراسان
توانایی:یارا
جدید:نو
چراگاه ایلات:یورت
چرخ چاه:دولاب
خانه های ریز روی عکس:ترام
خط تصویری:هیروگلیف
خواروبار فروش:بقال
دست یابنده:نائل
دعوت به سکوت:هیس
دودلی:ریب
روز نیست:شب
زیان:لسان
زمین آماده کشت:آیش

زمین آماده کشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ساده و بی آلایش:بی رنگ
ساکت باش:هش
سایه:ظل
سربازی قدیم:اجباری
سقف فروریخته:آوار
سوراخ:منفذ
فراگشت:آنابولیسم
فرمان توقف:ایست
فریاد:جار
فیلمی از ساموئل خاچیکیان:مرگ در باران
قابل رویت:مرئی
مروارید:در
مظطرب:نگران
مناطق حکومتی:ولایات
موی آراسته جلوی سر:فکل
ناخلف:نا اهل
نشانه مفعولی:را
نماینده مجلس:وکیل

نماینده مجلس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وحشت:رعب
وقت ها:اوقات