جواب بازی جدولانه (2) 210  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 210 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آسمان:فلک
ارتباط داشتن:بستگی
از شهرهای استان خوزستان:باوی

از شهرهای استان خوزستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اندک و کم:شمه
بخیه:کن
برآمدگی پشت سر:کوهان
بردگی:اسر
پادشاهی:کیی
پاسداری:حراست
پایتخت نیکاراگوئه:ماناگوا  
پایتخت کشور سیگار برگ:هاوانا
پرنده گردن دراز:درنا
توانگری:غنا
جدید:نو
حرف تعجب:وا
حرف همراهی:با
خدایی:الهی
خطاب بی ادبانه:هی
در بند کردن:اسارت
دلواپسی:مگرانی

دلواپسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راز سر به مهر:مگو
رهبر:قائد
سوغات:ارمغان
شبیه:مانند
شعله آتش:لهب
شهر استان گلستان:بندر ترکمن
شهرستان آذربایجان شرقی:چاراویماق
صدا:آوا
غرور:کبر
فهم:درک
فیلمی از جان هیوستون:گنج های سیر امادره
فیلمی از داریوش مهرجویی:نارنجی پوش
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور:عقاب ها
قرین شدن با یکدیگر:تقارن

قرین شدن با یکدیگر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گروه:فوج
گریم:میکاپ
گوارا:هنی
گیج:منگ
مرکز:کانون
میوه قرآنی:زیتون
نوعی بیماری که با تشنج همراه است:صرع
نوعی کنسول بازی:سگا
وسیله جلوگیری از بارداری:آیودی