جواب بازی جدولانه (2) 212  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 212 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر حسینقلی مستعان:رابعه
ارباب و سرمایه دار:بورژوا

ارباب و سرمایه دار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ارجمندی:عز
از میوه ها:سیب
اندازه و مناسب:فیت
ای مردم:ایها الناس
بازگشتن:عودت
بطن:شکم
تباه:ضایع
توانایی:قوت  
جایز:روا
جراحت:زخم
جعبه جادویی:تلویزیون

جعبه جادویی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چای فرنگی:تی
چراگاه ایلات:یورت
چین و چروک پوست:یرا
حرف فاصله:تا
حرف ندا:یا
حرف همراهی:با
خدمتکاران:خدم
خراب کردن کسی در جمع:ضایع کردن
خوش قد و قامت:رعنا
دستگاه دریافت امواج:گیرنده
دستورالعمل غذا خوردن:رژیم
دشمن سرسخت:لد
دیه:خونبها
رنج:درد
روز عرب:یوم
روستا:ده
زشت:شنیع

زشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زیرک:هژیر
سوغات اصفهان:گز
شهرها:مدن
صاحب اختیار:مختار
عدد روستا:ده
عمود:ستون
عمیق:ژرف
عوض:بدل
عکسبرداری می کند:عکاس
فیلمی با بازی منوچهر نوذری:لاله آتشین
قلب:دل
گرداگرد دهان:نس
گیاه خوردنی:سبزی
مادر عرب:ام
ماشین:خودرو
ماه عرب:شهر
مروارید:در
نشان و علامت:انگ
نیرو و انرژی:قوه
هوشیاری:زیرکی
کارگاه نقاشی:نگارستان