جواب بازی جدولانه (2) 213  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 213 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب نیمه گرم:ولرم
آخرین نازی:هس

آخرین نازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آشکار:بارز
اثر آلفونس دوده:ارنوین
اثر فهیمه رحیمی:خلوت شب های تنهایی
از سیارات:زمین
از گیاهان رنگرزی:روناس
برخی اوقات:گاه
برگ برنده:آس
بیزار شدن:زده شدن  
بیماری:دا
پایتخت ایتالیا:رم
پایتخت کشور غله:آتاوا
پدران:ابا
پراکندگی:شت
پیروان حضرت موسی (ع):یهود
تیغ دسته دار تیز:کاتر
جانشین او:وی
جانور افسانه ای ترسناک:نسناس

جانور افسانه ای ترسناک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جانور وابسته به جانور دیگر:انگل
حرف تعجب:وا
خاسر:زیانکار
خانه:سرا
درست دانستن:تایید
دشنام دادن:سب
سرمایه دار:راس المال
سگ بیمار:هار
سود پول:ربا
سیال تنفسی:هوا
شخص:کس
شکم و بطن:لت
طرخ:نقشه
قاعده:روال
گوشت بریان:قورمه
محل عبور سیل:مسیل
مرطوب:خیس
مرکز فرماندهی:ستاد

مرکز فرماندهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
معشوق:نگار
مقابل صادرات:واردات
ناگهان خودمانی:یهو
نطفه:تخم
نوعی امتحان:شفاهی
نام:غلاف
نیرو:توان
وزن موسیقی:ریتم
کشت به امید باران:دیم
کشور اروپایی:بلغارستان
یادبود:یادگار