جواب بازی جدولانه (2) 214  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 214 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ایوان تورگینوف:رودین

اثر ایوان تورگینوف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از پوشاک زنانه:روسری
از چاشنی ها:سس
افسوس و دریغ:واویلا
اهل کوفه:کوفی
باج سبیل:رشوه
بیزاری جستن:برائت
بیماری:دا
پایتخت سودان جنوبی:جوبا
پایتخت موناکو:موناکوویل  
پذیرش:قبولی
پرحرفی:ور
پرنده دونده:شترمرغ
تازه:نو
تیم فوتبال آلمانی:هانوفر
تیم فوتبال اسپانیایی:ویارئال
تیم فوتبال ایتالیایی:جنوا
چیز گرد و گلوله مانند:غلمبه

چیز گرد و گلوله مانند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف ندا:آی
حرف همراهی:مع
خانم:بانو
خوب یست:بد
خود را در آن توان دید:آیینه
دردمند:رنجور
دومین:ثانویه
سرپرست خانواده:نان آور
سنجیدن:قیاس
شب عرب:لیل
شیر بیشه:عباس
صدای پاره شدن:جر
صمیمی و مخلص:یکدل
طریق:راه
علم اشکال:هندسه
فیلمی از برادران کوئن:شجاعت واقعی
گفتار:قال
لازم:بایا
لاغر و نازک:قلمی
میوه باب گلو:هلو
ناچیز و کوچک:محقر
نخ بافتنی:کاموا
نور اندک:کورسو
نوعی ساز زهی:ویولا

نوعی ساز زهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وضع ها:احوال
کشور آمریکای شمالی:باهاما
کشور اروپایی:لهستان
یونجه:قت