جواب بازی جدولانه (2) 216  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 216 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر حسین قلی مستعان:نوری
اثر شاتوبریان:نبوغ مسیحیت

اثر شاتوبریان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
احسان:ثواب
از حروف یونانی:گاما
اشعه نامعلوم:ایکس
اعمال زشت:سیئات
اندوه:غم
اندیشه:فکر
بدهکار:وامی
به احتمال قوی:حکما  
بهره:نسیب
پاک از گناه:بری
پایتخت چک:پراگ
پرداخت:پولیش
پوشش جانداران:پوست
تا:الی
تنیسور فرانسوی:ریشارگ آسکه
جنگ:حرب
حافظه موقت کامپیوتر:رم
حیله:مکر
درخت زبان گنجشک:ون
دلداده مجنون:لیلی
رئیس آشپزخانه دربار:خوان سالار
روز دهم محرم:عاشورا

روز دهم محرم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زمینه:تم
زود:آنی
سایه:ظل
سود پول:ربا
سوره زنان:نسا
شخص مردم آزار:کرمکی
شیشه نسوز:پیرکس
عدد اول:یک
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:همسفر
لیاقت نان خوردن هم ندارد:حیف نان
مالدار:بای
مخزن لباس:جیب
مردن:مرگ
ناشنوا:کر
نشان تجاری:آرم
نظریه:تئوری
نو:ینگی
نوعی نان:باگت
نویسنده یکیلا و تنهایی او:تقی مدرسی
هرچه در آن چیزی بگذارند:ظرف
وسایل:آلات
کوزه:آبریق
کیمیای امروزی:شیمی

کیمیای امروزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یک بار در سال اتفاق می افتد:سالانه