جواب بازی جدولانه (2) 218  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 218 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آقا:سید
اثر آندره ژید:سرداب های واتیکان
اثر محمد محمدعلی:رعد و برق بی باران
از جنس چوب:چوبین

از جنس چوب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سازها:پیانو
اندیشه بد:وسواس
بزرگ منشی:نب
بی مو:تاس
بیهوشی:کما
پارچه پنبه ای سفید:کرباس  
پرسش از مکان:کو
پسوند فرساینده:فرسای
پیرو:تابع
تفسیر کردن:تاویل
تیم فوتبال فرانسوی:رن
جای بازگشت:ماب
جدید:نو
چه چیزی؟:چه
حرف ندا:ای
داروخانه بزرگ:دراگاستور
رسیدگی و تحقیق:بررسی

رسیدگی و تحقیق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رطوبت:نم
رنگ:فام
ریشخند:تمسخر
سازگاری:وفق
سیرکوهی:موسیر
شراب خورده:مست
شهر خراسان شمالی:آیور
شهر کرمانشاه:سنقر
طبل بزرگ:کوس
عشق فرنگی:لاو
فوتبالیست آرژانتینی:آگوئرو
فیلمی با بازی حمید گودرزی:کیش و مات
گمان:وهم
لباس جنگی:خفتان
ماه:قمر
مشورت:شورا
موجود افسانه ای ترسناک:دیو
ناشایست:ناروا
نوعی سنگ گرانبها:یشم
نویسنده:کاتب
ورزش رزمی چینی:ووشو

ورزش رزمی چینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور آفریقایی:لسوتو
کلام درویش:یاهو
کم پشت:تنک
کم عرض:باریک