جواب بازی جدولانه (2) 219  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 219 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرامگاه ها:قبور
اثر آگاتا کریستی:قتل به ترتیب الفبا
اختاپوس:هشت پا
از روی اجبار:ضرورتا

از روی اجبار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
امتداد:راستا
با هم و به کلی:یک جا
بخت:شانس
بخشی از سوره:آیه
برهنه:رت
بسیار کشنده:قتال  
بسیاری:بسی
بغل:آغوش
به من:مرا
بیگانه:خارجی
پر،مملو:لب به لب
پرده داری:سدانت

پرده داری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پول ژاپن:ین
تذکر:یادآوری
تکرار حرف:رر
جان ها:انفس
جنس اصل:فابریک
جهیدن:پرش
چای فرنگی:تی
چهره:وجنه
خدایی:الهی
خطاب بی ادبانه:هی
خوار و زبون:ذلیل
درخت:انگور:تاک
دهل:طبل
رجل:مرد
رفتار از روی ناز:لنجه
سخن:حرف
شب ها:لیالی
شکسته:منکسر
صحنه نمایش:سن
طلایی:زرین
عدد تنفسی:شش
مامور اجرا:اردل
مجازات شرعی:حد
مربوط به واژه:لغوی

مربوط به واژه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
منجم:ستاره شناس
موافق و هم فکر:هم داستان
ناراحت:آسی
ناگهان:یکباره
نسیم خنک:ایاز
وای به روزی که بگندد:نمک
یونجه:قت