جواب بازی جدولانه (2) 220  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 220 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آنچه قبلا ذکر شده:همان
آینده:آتی
اثر صادق چوبک:نفتی

اثر صادق چوبک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از اوراق بهادار:چک
از همه جهات:همه جانبه
با احترام:محترمانه
بازیگر فیلم تکیه بر باد:لعیا زنگنه
بی سواد:امی
پهلوان:یل
تابه نان پزی:ساج  
تصدیق انگلیسی:یس
تکیه کننده:متکی
تیر پیکان دار:یب
تیم فوتبال ایتالیایی:آ اس رم
جوان شدن:فتا
چاهی در جهنم:ویل
خانه ها:مساکن
درون حاشیه:متن
دریاچه ترکیه:وان
دریافتن:حس
دشمنی و درگیری:نزاع

دشمنی و درگیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دنباله و پایین:ذیل
راضی کردن:ارضا
رنگ قرمز:سرخ
ستاره آرژانتینی بارسلونا:مسی
سقف مدور:گنبد
شرکت سازنده گوشی آیفون:اپل
شماره:رقم
شی:چیز
صاحب:ذا
ظرف بزرگ لبه دار:لگن
ظرفی در آزمایشگاه:ارلن
فالگیر:رمال
فرومایه و پست:ناکس
فن به کار گیری قوا:تاکتیک
فیلمی از مسعود کیمیایی:متروپل
گرفتگی:انقباض
لحظه:آن
مایه روشنی:آب
مجاز از آمریکا:ینگی دنیا
مخفف جمشید:جم

مخفف جمشید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مورچه قرآنی:نمل
میوه نکو:به
ناپیدا:گم
نوخواه:متجدد
نویسنده:کاتب
نویسنده سری جیمز باند:یانفل مینگ
واحد سطح:آر
کنار هم معنی می دهد:لب
کنایه از آسمان:چرخ
یار سونا:جکوزی