جواب بازی جدولانه (2) 221  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 221 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آسیاب خانه:هاون
آسیب و آفت:آک
ابزار شکسته بندی:آتل

ابزار شکسته بندی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از شهرهای خوزستان:ماهشهر
از شهرهای فارس:گراش
از یک طرف:یک جانبه
افراد مورد اطمینان:امنا
اکنون:الان
ایجاد صورتحساب های غیر واقعی:حساب سازی
برای بازاریابی انجام می دهند:تبلیغات  
بی خبری:غفلت
پایتخت آرژانتین :بوینس آیرس
پنکه:فن
پوشش و محافظ:حفاظ
پیدا کردن:یافتن
تارمی چوبی:نرده

تارمی چوبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تومور:غده
تیم فوتبال فرانسوی:اویان
جای بازگشت:ماب
جدول نمرات:بارم
حرف نهم یونانی:یتا
حلقه دو طرف زین:رکاب
خشکی:یبس
خودستایی:لاف
درآغاز:بدوا
درخور:مناسب
دوستی:ود
زائوترسان:آل
زمین آماده کشت:ایش
ساز شاکی:نی
سازش و همدمی:جوشش
ساکت باش:هش
سحرگاه:شبگیر
سیال تنفسی:هوا
شمار:حساب
شمشیر بران:حسامه
صف،رده:رج
صورت هشتگانه حروف جمل:ابجد
فیلمی از پوران درخشنده:خوابهای دنباله دار
فیلمی با بازی سعید راد:مرد شب
فیلمی با بازی فاطمه معتمد آریا:گیلانه
قورباغه:وک
قومی از قبایل سامی:ارامی

قومی از قبایل سامی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قی کردن:استفراغ
گل سرخ:رز
گلی با برگ های دائمی و براق:کاملیا
گیرنده فرکانس های ماهواره ای:ریسیور
محکم کردن:شد
مخترع تلفن:بل
ملی پوش والیبال:ظریف
میله حرکت اجسام سنگین:اهرم
همدم:انیس
همسر دوک:دوشس
وسط:میان
ولیعهد:جانشین
کمپانی:شرکت