جواب بازی جدولانه (2) 222  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 222 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرزو کردن:تمنی
اثر الکساندر دوما:اسکانوی
اثر جمال میر صادقی:روشنان

اثر جمال میر صادقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
او:وی
بازیگر بزرگ مرد کوچک:پویا امینی
باور:یقین
بدی:شر
بذله گو:شوخ
برهنه:رت
به پا خاستن:قیام  
پادشاهی:کیی
پایتخت تانزانیا:دودوما
پراکنده:پخش
پگاه:بام
پیاله شراب خوری:ساغر

پیاله شراب خوری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پیامبر:نبی
ترسیدن و گریختن:رمیدن
ترشرویی:اخم
توهین:اهانت
جای سردسیر:ییلاق
جدید:نو
چه وقت؟:کی
حزن و اندوه:هم
حقوق:مقرری
دستور توقف:ایست
دمن:دشت
رسوب:ته نشین
رود آرام:دن
روشن و درخشان:نورانی
زبان باستانی ایتالیا:لاتین
زرنگ و حقه باز:ناقلا
سایه:نش
سمبل:نماد
شخصیت و ذات:هویت
شهر بریل:سائوپائولو
ضمیر اول شخص جمع:ما
ضیافت و مهمانی:سورچرانی
عدد تنفسی:پی

عدد تنفسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عزیز:گرامی
عضو صورت:لپ
علامت جمع فارسی:ها
غیر:جز
فیلمی با بازی اکبر عبدی:نان عشق موتور هزار
قلب قرآن:یس
گاز چراغ:نئون
گمراه کردن:اغوا
گیشه:دکه
لم یزرع:بایر
ماده تزریقی برای پیشگیری:واکسن
مجاز از کار احمقانه:خرکی
مشقت:سختی
ناچار:لابد
واسطه پیچ و مهره:واشر
کشور آمریکای جنوبی:شیلی
کمان:قوس
کنایه زدن:طعن
کوچک تر از درخت:درختچه