جواب بازی جدولانه (2) 223  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 223 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ایوان تورکینف:سیلاب بهاری

اثر ایوان تورکینف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر صادق چوبک:نفتی
اثر گوته:اگمونت
اثر لوئیس کارول:آن سوی آیینه
اجداد:نیاکان
اداره حفاظت از راه ها:راهداری
از غلات:جو
اسب ترکی:ات
اطراف اماکن ممتبرکه:حرم
افزودنی تند:فلفل  
افسرده و بی انگیزه:دل مرده
باریک بینی:دقت
پایان و نهایت:غایت
پایتخت ایران:تهران
پذیرش سیاسی:اگرمان
پسندیده و ستوده:حمید
تبدیل کننده:مبدل
تپانچه:تس
تیر پیکاندار:یب
تکلیف شده:مکلف
جوان ظاهرپرست و خوش گذران:ژیگولو
جوانی:فتا
خانه:سرا
خشک:یابس
خمیده:گوژ
رغبت:میل
رمق آخر:نا
ساخت و پاخت کردن:تبانی

ساخت و پاخت کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ساز و برگ اسب:یراق
سخنان بیمار گونه:یان
سرپرست خانواده:نان آور
سهم و آذوقه:جیره
سوار شدن:رکوب
شامه نواز:بو
شهر استان اصفهان:سمیرم
علامت مخصوص:مارک
فیلمی از محسن تنابنده:چند میگیری گریه کنی
قاضی ورزشی:داور
لحظه:دم
ماه نو:هلال
مربوط به ذهن:ذهنی
مردم یک کشور:ملت
مزین:آراسته
مشک:خی
میدان جنگ:پیکارگاه
نابینا:کور
نادان:ابله
نشان و جلوه:نمود
هیئت منصفه:ژوری
واحد پول ژاپن:ین
وسیله انفجاری خفیف:ترقه

وسیله انفجاری خفیف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کارگاه جولاهی:هف
کاریز:قنات
کجاست:کو
کمان صورت:ابرو
کوره نان پزی:تنور