جواب بازی جدولانه (2) 224  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 224 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آشکار کننده:متباین
آهنگر:نهامین
اتاق تعویض لباس:رختکن

اتاق تعویض لباس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر جعفر مدرس صادقی:شریک جرم
از آبزیان:ماهی
از ادات پرسش:کدام
از جنس روی:رویین
از جنس نی:نیین
از گل ها:شب بو
با حیله و نیرنگ از کسی پول گرفتن:گوش بریدن  
بازیکن میانه میدان:هافبک
برزن:کوی
بزرگ زاده:بیک
بنده:رق
پراکندگی"شت
پرتو درمانی:رادیو تراپی
جانوری اب پوست گرانبها:خز
جنس خشن:نر
چنگ زدن:تمسک
خوب:نیکو
خونبها:دیه
دردمندی:تالم
دشمن سرسخت:تبرزین

دشمن سرسخت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دقیق:باریک بین
دندانه سوهان:آج
راه شاعر:ره
زینتش لاک است:ناخن
سالخورده:مسن
سیخ کباب:باب زن
شش:ریه
ظرفیت انجام کار:پتانسیل
عالم غیب:لاهوت
فرشته:ملک
فیلمی با بازی اکبر عبدی:تارزن و تارزان
لایه سوراخ کره زمین:ازن
لقب:کنیه
لقب پادشاه حبشه بود:نجاشی
لنگه بار:تا
ماه اول میلادی:ژانویه
متداول:رایج
مجاز از پیشرفته و رشد یافته:شکوفا
مملکت و سرزمین:اقلیم
میان و پشت:کمر
میدان ورزشی:پیست
نت میانی:لا
نوبت:وهله
نوشابه الکلی:لیکور
نوعی سلاح سرد قدیم:تبرزین

نوعی سلاح سرد قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هزار کیلو:تن
هندی اش معروف است:تمر
وام:دین
ورزش حرکات تعادلی:ژیمناستیک
کشور آفریقایی:جیبوتی
کشور آفریقایی:نیجریه