جواب بازی جدولانه (2) 226  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 226 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از علی صادقی:پیک نیک در میدان جنگ
نویسنده "هفت شاخه سرخ": میهن بهرامی
گریز:هرب
فیلمی با بازی باران کوثری:خنگ آباد

فیلمی با بازی باران کوثری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
معروف به بدی:بدنام
جست و خیز کننده:جهنده
نی میان تهی:نال
پسوند دارنده:مند
بازیکن آرژانتینی ناپولی:هیگواین
حیوان اخمو:کرگدن  
تکان دادن:جنباندن
جامه حمام:لنگ
گوارا:نوشین
ورزش مادر:دو
تیم فوتبال آلمانی:شالکه
زیرک:باهوش
دالان و دهلیز:راهرو
ملی پوش والیبال:فائزی
بزرگ داشتن:اکرام
عدل:داد
رفیق مشهدی:یره
شفا دهنده:شافی
رهبر مبارزه بدون خشونت:گاندی

رهبر مبارزه بدون خشونت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از استان ها:گیلان
زنی که عادت ماهانه نشود:یائسه
آمریکایی:یانکی
ناسزا:دشنام
فیلمی از فر زیمان:مردان
گوش فرا دادن:نیوشیدن
مسخرگی و مزاح:هزل
نوعی برادر و خواهر:ناتنی
دریا:یم
اثر آگاتا کریستی:نمسیس
فراموشی:نسیان
ساز زهی پر طرفدار:گیتار
بی خبر:ناگاه
نصف:نیم
برهان:حجت
خالق "کمدی الهی":دانته
دراز شدن،کشیده شدن:تمدد
وزن انگلیسی:اونس

وزن انگلیسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بشر:انسان
عقیده و نظر:رای
از جنس روی:رویین
دشمن سرسخت:لد
زاری کنان:نالان
دگرگونی در طول رشد:دگردیسی
ظلم:ستم
امرود:مل
دانه خوشبو: هل