جواب بازی جدولانه (2) 227  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 227 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

برطرف کردن پستی و بلندی:تراز کردن
قدر زر شناسد:زرگر

قدر زر شناسد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نافرمان:گردن کش
از شهرهای استان البرز:فردیس
فوق:بالا
سزاوار دشنام و نفرین:لعنتی
بدکار:پلید
ارجمندی:عز
همسر مرد:زن
آمد و شد کردن:تردد  
ظاهرپرست و خوشگذران:ژیگولو
غربال:آردبیز
افزون شدن:ازدیاد
لغو:کنسل
از اقوام:ترک
دمن:دشت
صحنه نمایش:سن
جوی خون:رگ
باده فروش:خمار
آب دهان:خدو
ماه نو:هلال
صمیمی و متفق:همدل
کفالت و ضمان:عهده
برتر:اعلا
پاکیزه:تمیز
جستجوگر:پویا
از سازهای زهی:هارپ
چیستان:بردک
تبدیل کننده:مبدل

تبدیل کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ارض:زمین
قورباغه:وک
آشوب:بلوا
حل اختلاف با حکمیت بزرگترها:کدخدامنشی
گیاهی با مصرف دارویی:زیره
بخشیدن:آمرزیدن
کاندید:نامزد
شراب:می
گوشه فوتبالی:کرنر
درخت لرزان:بید
از عناصر فلزی:سدیم
پوست میکند:سلاخ
آواز خوش:تغمه
خانه زنبور عسل:کندو
داستان بلند:رمان
کباب شده:بریان
در قفا:غیابا
تراویدن:ترشح
بدبخت:بیچاره
علم:دانش
چارشاخ:شنه
تمام کننده:متمم
راه را باید از آن باز شناخت:چاه
حافظه موقت کامپیوتر:رم
دیوار بلند:ترا
انجیر قرآنی:تین

انجیر قرآنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
الاغ:خر
بریدگی زخم:خراش
سرگشتگی:حیرانی