جواب بازی جدولانه (2) 232  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 232 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر علی شریعتی:تاریخ و شناخت ادیان
طبیعت گرایی:ناتورالیسم

طبیعت گرایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زیبای بهشتی:حور
کمر تا زانو:ران
کوچکتر از باغ:باغچه
چای داغ:لبسوز
خطاب بی ادبانه:هی
دشنام دادن:سب
آلبومی از استاد شجریان:زمستان است
نقره:سیم  
هزینه:خرج
درآمدها:هواید
فوتبالیست آلمانی:شورله
شهر کهگلویه و بویراحمد:لنده
حرف افشوس:آه
حرف درد:آخ
مائل:راغب
دوستی:مراوده
نادلپسند:نچسب
حق مزدور:جیره
کافی:بس
مادربزرگ:بیبی
آشکار:هویدا
سرای مهر و کین:دل
بشقاب بزرگ مقعر:دوری

بشقاب بزرگ مقعر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خوار و ضعیف:زبون
نیستی:هلاک
چین و شکن:یرا
شهرستان بوشهر:دشتی
دشمن سرسخت:لد
کاروان شادی:کارناوال
تصدیق انگلیسی:یس
زیاد شدن:توافر
از مراحل کشاورزی:کاشت
آنچه نثار کنند:فدا
میل کردن به چیزی:رو آوردن
برگه خرید:فاکتور
دلیر:نیو
رعد:تندر
ترمینال:پایانه
ورزش مادر:دو
حرف ندا:ای
بی معنی:یاوه
استارت قدیمی:هندل
رنگ:فام
روستا:ده
جلیس:همنشین

جلیس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
داخل:اندرون
دام ماهی گیر:تور
روی هم ریخته:توده
یار پت:مت
دارایی ها:اموال
تحت مراقبت و نظارت داشتن:کنترل
باران اندک:رش
سست و تنبل:لس
نزد عرب:لدی
پیرو سنت پیامبر:تسنن