جواب بازی جدولانه (2) 235  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 235 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی کمند امیر سلیمانی:شاید دوست شاید دشمن
فوتبالیست فرانسوی:لارن کوشلنی
بندپای زهردار:رتیل

بندپای زهردار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ثابت در دین:حنیف
اندک:کم
روشنایی:ضو
ورزش آبی:شنا
نشانه ها:علائم
شهر در استان مرکزی:نیمور
فیلمی از رضا میر کریمی:خیلی دور خیلی نزدیک  
بی پدر:یتیم
رده:ردیف
سرای مهر و کین:دل
پرنده زیبا:قو
پایبند،بهره مند:نایل
کشته شده:قتیل
ملی پوش والیبال:قائمی
آیین ها:رسوم
برهنه:رت
آپارتمان دارای اثاثیه:مبله
حالت روحی:مود
ماده آرایش مژه ها:ریمل
راه:مسیر
کامل کننده:مکمل
امر از رفتن:رو
شهر فارس:کوار
نمادین:سمبولیک
سخن گوینده:متکلم
سرشیر:شمه
بیماری جرب:گال
دوست:رفیق
تاریخ نگار:مورخ
جوانمرد:عیار
هرزه گردی و بیکاری:علافی
متحرک:سیار
عدد ماه:سی
نکته ها:نکات
جاده قطار:ریل
نیک نگریستن:تامل

نیک نگریستن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مقاصد:نیات
پایتخت توگو:لومه
استفراق:قی
ستاره شناسی:نجوم
فیلمی با بازی افسانه بایگان:بدلکاران
بسیار گردنده:دوار
عظمت و شکوه:حشمت
ابر نزدیک زمین:مه
خرده سنگ های ریز:شن
منسوب به آفرینش زیبایی:هنری
تجهیز شده و آماده:مجهز

تجهیز شده و آماده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مقابل:ازا
شهر استان قزوین:الوند
طرف:ور
چربی و پیه:وز
از شهرهای استان یزد:هرات
از اجزای دستگاه گوارش:مری
عدد اول:یک