جواب بازی جدولانه (2) 237  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 237 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر بالزاک:چرم ساغری

اثر بالزاک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زره ساز:زراد
با حیله فروختن جنس نامرغوب:آب کردن
فراق:جدایی
وزنه بدنسازی:دمبل
تحت نظارت داشتن:کنترل
صمیمی و بی ریا:یکرو
الفبای موسیقی:نت
هواپیمای عجول:جت
روزی رسان:رزاق  
نقش بر زمین شدن:ولو شدن
اقدام کردن به کاری:مبادرت
ساکن قطب شمال:اسکیمو
کج:اریب
بوف:جغد
الم:رنج
چه چیزی:چی
مخفف از او:زو
دارویی که روی زخم گذارند:مرهم
از حبوبات:ماش
معین:مشخص

معین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آرامگاه:مرقد
خوراکی از گوجه و تخم مرغ:املت
مردار:لاشه
شتربان:جمال
پارچه پرزدار:مخمل
نانوا:خباز
خوشی ها:لذات
بی ریا و صمیمی:مخلص
ظرف استوانه ای مایعات:بطری
نکوهش:ذم
فرمانروایان:حکام
فیلمی از شهریار بحرانی و با بازی امین زندگانی:ملک سلیمان
در خصوص:بابت
حاملگی:بارداری
آب زر:آب طلا
صدمتر مربع:آر
بی همتا:فرید
زمان حاضر:حال
مهارت داشتن در چیزی:تبحر
یکی یکی:تک تک
قانون چنگیزی:یاسا
جمیل:زیبا
زیرک و باهوش:داهی
بارهای درخت:احمال

بارهای درخت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پائولو کوئلیو:زهیر
سهولت:آسانی
دوباره:از سر
جانور موزی:موش
اثر علی شریعتی:نامه ها
در سطح چیزی قرار دارد:رویی
لشکر:جیش
عدد ماه:سی
بی سروپا:لات
فوتبالیست آلمانی:لام
فلز رسانا:مس
شبیه و نظیر:مانا
حقیقی:راستین