جواب بازی جدولانه (2) 238  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 238 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

از استان ها:چهارمحال و بختیاری
بازیگر فیلم نهنگ عنبر:مهناز افشار
جنس خشن:نر
نشانه مفعول صریح:را
حرکت فتحه:زبر
حس چشایی:ذائقه

حس چشایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سود:فایده
بعد از هفت:هشت
وفور:فراوانی
واحد سطح:آر  
اگر:گر
گوشه ای از موسیقی ایرانی:بیات
پاکدامن:بتول
با برق کار میکند:برقی
حریص و طماع:آزور
یروری و فرماندهی:ریاست
صورت:رو
مجاز از شراب:ام الخبائث

مجاز از شراب ادر حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تار:مات
اندوهگین:محزون
بزرگان:اولیا
دروازه بان فوتبال:گلر
پیشکشی ها:هدایا
فرماندهان:امرا
خوب:نیکو
آنچه قبلا ذکر شده:همان
غمگین:آسی
کاغذ سوراخ کن:پانچ
کاملا:کمپلت
طریقه و روش:سیرت
رخنه:سوراخ
سختی و عذاب:وبال
کمک کردن:یاری دادن
ابزار احتیاطی:یدک
پدر:ابوی
کارشناس:خبره
ماشین چاپ سریع:رتاتیو

ماشین چاپ سریع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پهلوان:یل
حرف تعجب:وا
نرمی و لطافت:رقت
شمعک:پیلوت
پیامبران:انبیا
شکوه و عظمت:هیبت
پوشش خانم ها:چادر
باخبر:واقف
یک عدد:یکی
دانا و خداشناس:عارف
سبب:باعث
جامه صاف کن:اتو
پرهیزکاری:اتقا
نیم صدای جوشیدن:قل
ساختمان:بنا
آش:با
نگاه خیره:زل
بچه آدم:فرزند
شخص نامعلوم:فلان