جواب بازی جدولانه (2) 242  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 242 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر سبکتکین سالور:قباد و قیام مزدکیان
از وسایل آشپزخانه:آبمیوه گیری

از وسایل آشپزخانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مسمار:میخ
قرض:وام
آب سمی:زهرآب
رهبر انقلاب هند:گاندی
صاحب:ذی
اثر پا:رد
دعای دیدار از اماکن متبرکه:زیارت نامه
خرابی و ویرانی:هدم  
بیماری عفونی واگیردار:وبا
از شهرهای لرستان:چقابل
شاید:یحتمل
اثر پذیرفتن:تاثر
ماه شاعرانه:مه
سرما:زم
نوعی سنگ سخت:خارا
گفتگو:مباحثه
بازدارنده:مانع
دم بریده:ابتر
بی تامل سخن گفتن:بداهت
تکیه بر پشتی:لم
بیماری:دا
اجرا کننده صیغه عقد:عاقد

اجرا کننده صیغه عقد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هیزم:هیمه
باور:یقین
رعشه:لرزش
اندازه گرمی هوا:دما
از ادات پرسش:کدام
نیز:هم
شهرستانی از اصفهان:لنجان
بی پرده:رک
بی غیرتی:بی ناموسی
ترسو:بزدل
توخالی:پوک
جبین:پیشانی
نیکویی:بهی
روز مقدس:یوم الله

روز مقدس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ضعیف شده:زبون
مدیون:بدهکار
چه کسی:کی
شهر رازی:ری
پروانه:مجوز
قطعی برای کتاب:رحلی
درس نخوانده:امی
عدد ماه:سی
رنگ سبز مایل به زرد:زیتونی
کارهای نیک:محسنات
توان:تاب
برگشتن:تولی
پسوند شباهت:سا
بنیادین:اساسی
قرمز تیره:عنابی
نوعی حلوا:لو
ویتامین جدولی:کا
تیم فوتبال آلمانی:کلن
بازدارنده:ناهی