جواب بازی جدولانه (2) 245  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 245 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نویسنده"برادران کارمازوف":فئودور داستایفسکی
فیلمی با بازی حامد بهداد:بیتابی بیتا
تیرگی:تاری
بی صدا:صامت
حرف نداری:بی
پیمودن:طی
نوعی پارچه کتانی راه راه:برد
کتاب شاعر:دیوان
آشکار ساختن معنی:تبیان
فیلمی با بازی محمدرضا گلزار:بالای شهر پایین شهر  
بدهکار:وامی
کمیابی:ندرت
جانشین او:وی
آزاده کربلا:حر

آزاده کربلا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پول روسیه:روبل
تاکنون:هنوز
پیشکش ها:هدایا
دیگ دهان گشاد:تیان
بدن:تن
رخت:لباس
شهر فرانسه:لیون
روح:روان
ساز بادی:نای
از فرشتگان قبر:نکیر

از فرشتگان قبر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سایه:نش
سازمان پیمان آنتلانتیک شمالی:ناتو
ابزار باز کردن کنسرو:در باز کن
غرامت:تاوان
حشره گزنده:ساس
پایتخت یک تنی:آتن
بیسکویت سبک و ترد:ویفر
یاری رسان:یاور
شیرینی سفره هفت سین:سمنو
بالاتر از سرهنگ:سرتیپ
پایتخت تیمور شرقی:دیلی
خون عرب:دم
عشوه گر:لوند
تنیسور زن چینی:لینا
نقشی بر قالی:ترنج
به جا آوردن عهد:وفا
موشک زیر آبی:اژدر
شهر رازی:ری
رقم سمت راست عدد طبیعی:یکان
اسطوره شناسی:میتولوژی
خوراکی از شیر و آرد و برنج:فرنی
مقبول:پسند
باری که به منزل نمیرسد:کج
چه چیزی:چی
امانت داران:امنا
مغازه:دکان
کمی و نقصان:افت

کمی و نقصان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سکون:آرامش
حرف فاصله:تا
حرارت و گرمی:تف
راه رفتن کودکانه:تاتی
مادر خودمانی:ننه
واحد سطح:آر