جواب بازی جدولانه (2) 247  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 247 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

تیم فوتبال آلمانی:وردربرمن
عمق:ژرفا
جنس اصل:فابریک

جنس اصل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شرافتمند:باشرف
حرف مجهول ریاضی:ایکس
اثر رضا امیرخانی:ارمیا
از پوشاک مردانه:ژاکت
نقش هنرپیشه:رل
دریای عرب:یم
باور:یقین  
اثر آلبر کامو:عادل ها
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:داش آکل
وحشیگری:بربریت
برف درون یخچال:برفک
پاک از گناه:بری
از انواع سوره ها:مکی
هزار کیلو:تن
بلندی قامت:قد
ناگزیر:لابد
شب عرب:لیل
بخش پایین جامه زنانه:دامن
هسته میوه:دانه
مسافر:راهی
تشنه فریب بیابان:سراب
کبوتر دشتی:یمام

کبوتر دشتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فرا رسیدن:آمدن
ساز و برگ اسب:یراق
وطن:میهن
منسوب به هنر:هنری
درون ستون فقرات جای دارد:نخاع
مشک:خی
پنداشتن:توهم
غافلگیر کردن و گول زدن:یکدست زدن
بیماری سگی:هاری
از یک سو:یک جانبه
محل نمایش فیلم:سینما
نشنوا:کر
گرامی و بزرگوار:مجید

گرامی و بزرگوار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درخت انگور:تاک
شناساننده:معرف
زمان یا مکان وعده داده شده:موعد
زیان:لسان
دژ:قلعه
دروازه بان اسپانیایی:دخیا
بانشاط:سرمست
دوست دارنده:ودید
پرده داری:سدانت
شهر خراسان رضوی:خواف
رهن:گرو
نبرد کردن:جنگیدن
به:برای
بازی کردن:لهو
ماه سرد:دی
مردم قرآنی:ناس
کرشمه:ناز
ریشه:بن
دسته و گروه:باند
آگاه بودن:دانستن