جواب بازی جدولانه (2) 248  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 248 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی الهام حمیدی:گهواره ای برای مادر
قیصر سینمای ایران:بهروز وثوقی

قیصر سینمای ایران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
برهنه:رت
روشنایی:ضو
پرنده ای از دسته غازها:زغن
پایتخت بلغارستان:صوفیه

پایتخت بلغارستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بار دوم:ثانیا
جشن و مهمانی:سور
ماده سمی توتون:نیکوتین
پوستین:وت  
عضو رونده:پا
آمرزنده:غفار
تاریکی:ظلمت
مورد اتهام:ظنین
زیبا:جمیل
تیم فوتبال ایتالیایی:آاس رم
وی:او
تیم فوتبال آلمانی:هرتابرلین
مرد عرب:رجل
از پرینوش صنیعی:سهم من
بی پدران:ایتام
شاهرگ مصر:نیل
حسرت و دریغ:هیهات
عضو خاراندن:ناخن
نوعی پنجره مشبک:ارسی
از لبنیات:ماست
قطار:ترن
بیدار نیست:خواب
عنوان پیشوای دینی بود:خاخام
فانی:میرا
دارای نسبت:منسوب
کمبود وزن:سبکی
درمان با مهندسی ژنتیک:ژن درمانی
بی مو:تاس
تشکر فرانسوی:مرسی
اسب لکه دار:ابرش
ولگرد:بیکاره
شراب:می
حرف همراهی:با
عنکبوت:تارتن

عنکبوت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هوای گرم و مرطوب:شرجی
شهرها:بلاد
تا این زمان:هنوز
درخت مسواک:یسر
پیروان حضرت موسی ع:یهود
رویان:جنین
رهن:گرو
نوعی کفش قدیمی:گیوه
جستن گلوله:هک
روزگار:دهر
جیوه:مرکور
اتومبیل صحرا:جیپ
مکان:جا
صدای پاره شدن:جر
زن و شوهر:زوجین
وصله:درپی